שיעורי אבן העזר

האם צריך בית דין בנתינת בגט 
הרב אוריאל אליהו