הלכות עדות
יום ראשון – א סיון – ר"ח

א. כל מי שיודע עדות לחברו וראוי להעידו, ויש לחברו תועלת בעדותו, חייב להעיד, אם יתבענו שיעיד לו בבית דין. ואם כבש עדותו, פטור מדיני אדם כי היזק זה הוא בגרמא, וחייב בדיני שמים (שו"ע חו"מ כח א).
ב. עד אחד לא יעיד אלא בדבר ממון – שלמרות שאינו יכול לחייב לבד ממון הרי מחייבו שבועה, או בדבר איסור כדי להפרישו מאיסור שרוצה לעשות, אבל אם כבר נעשה האיסור, לא יעיד, אם הוא רק עד אחד שאינו אלא כמוציא שם רע על חברו (שם).

לעילוי נשמת שרה בת יצחק צבי

לעילוי נשמת שרגא פייבל בן צבי

לע"נ רישרד שלום בן רחל ישי

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *