יום שישי ד תמוז

  1. כסף שניתן בעיסקא, כלומר שבעל הכסף נותן לחברו סכום שמחציתו מוגדרת פיקדון ומחציתו הלוואה, והלווה מרוויח בו בשביל שניהם, בחלק הפיקדון נחשב המוריש מוחזק ויורש הבכור פי שנים, ואילו בחלק המלווה ישנה מחלוקת, כיוון שלמתעסק אסור להשתמש בו לצורך אחר מאשר העסק שהסכימו עליו(פתחי תשובה חו"מ רעח ד, ערוך השולחן רעח יב).

  2. בחשבונות בנק ישנה מחלוקת אם דינם כעיסקא או שדינם שונה, כיוון שהבנק רשאי להשתמש בהם כרצונו. דעת הגר"ש משאש שכספים בבנק נחשבים מוחזקים אף יותר מעיסקא ובכור נוטל בהם פי שנים (שו"ת תבואות שמש ח"א חו"מ סי' א), ויש חולקים ואומרים שהם כהלוואה גמורה לכל דבר וענין וכן פסק הגר"ע יוסף (שו"ת יביע אומר ח"ח חו"מ סי' ח), והגר"ש וואזנר (שו"ת שבט הלוי ח"ד סי' רטו) פסק שאין להוציא מהיורשים מספק, וכן הלכה, שבחשבונות בנק של האב ייטול הבכור כשאר אחיו.

לע"נ גרשון זילברליכט בן שמואל צבי

שבת חקת ה תמוז

  1. במקום שיש בן, הבנות לא יורשות, ואם אין בנים הבנות יורשות, (שו"ע חו"מ רעו אב).

כשאין בנים, כך שהבנות יורשות, חולקת בשווה ואין יתרון לבת הבכורה.

  1. אם אין בנים או בנות ירש אותו אביו, ואם אין אב ירשוהו אחיו מאביו ואם מתו והניחו זרע(דהיינו בני או בנות דודים) הם יורשים, לא היו לו אחים אלא אחיות ירשוהו אחיותיו מאביו (שם).

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *