יום שני –  יז  אייר

  1. השואל מחברו כלי סתם, הרי המשאיל תובעו בכל עת שירצה שיחזירנו לו. ואם שאלו לזמן קצוב, כיון שמשך וזכה בו, אין הבעלים יכולים להחזירו מתחת ידו עד סוף הימים שסיכמו ביניהם (שו"ע חו"מ שמא א).
  2. שואל כלי מחברו ואמר לו שהוא שואל הכלי לעשות בו מלאכה פלונית, אין המשאיל יכול להחזירו מתחת ידו עד שיעשה בו אותה מלאכה (שם ה).

יום שלישי – יח  אייר

  1. האומר לחברו: השאילני כלי זה לעשות בו מלאכה פלונית, אינו יכול לעשות בו מלאכה אחרת, אפילו היא דומה למלאכה שהצהיר עליה (שו"ע חו"מ שמא ז).
  2. אך אם אמר לו: השאילני כלי זה, סתם, ולא נקב לאיזה צורך, יכול להשתמש בו לכל מלאכה שרגילים להשתמש באותו כלי (שם).

 

לע"נ דורה בן היימן הולצמן

 

להצלחת משפחת שנאן

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *