פרשת במדבר

פרשת נשא

נשא 1. הרב אוריאל אליהו

שילוח הטמאים מהמחנה, פרשת סוטה ואיסור ייחוד.

 

פרשת בהעלותך

פרשת שלח לך

שלח לך 1 – 3.

הרב אוריאל אליהו, שני שיעורים.

הרב ניר בן נון, שיעור אחד.

שלח לך 4

הרב עומר יוסף

פרשת קורח

פרשת קורח 1.

הרב עומר יוסף

פרשת בלק

פרשת בלק 1.

הרב עומר יוסף