שיעורים לחומש דברים.

 

פרשת דברים

דברים 1. הרב אוריאל אליהו

פרשת דברים (שבת חזון), ההשתוקקות לארץ ישראל היא זו שתביא את הגאולה

מדוע נתן ה' בלב ישראל את המחשבה והרעיון לשלוח מרגלים? בניית התשוקה והכיסופים לארץ ישראל לגאולה ולבית המקדש היא סוד וזכות הגאולה.

פרשת שופטים