פרשת ויקרא

ויקרא 1. הרב אוריאל אליהו

פרשת ויקרא 2 תשע"ט. הרב עומר יוסף

פרשת בחוקתי 1. הרב ניר בן נון

פרשת בחוקתי 2 תשע"ט.

הרב עומר יוסף