חושן משפט א (סימנים א – עד)

יצחק ממן: חושן א'.

חושן משפט ב (סימנים עה – קפח)

יצחק ממן: חושן ב'.

חושן משפט ג (סימנים קפט – תכז)

יצחק ממן: חושן ג'.

אבן העזר (סימנים א – קעח)

יצחק ממן: אבן העזר.