מה הדין במי שהזמין מערבל בטון לצורך יציקה ולא נתנו למערבל לעבור במחסום ובאותו יום גם הזמין פועלים לצורך היציקה ומחמת שלא נתנו למערבל לעבור הפועלים הפסידו יום עבודה –
א) האם צריך לשלם לבעל המערבל בטון ואם כן כמה צריך לשלם
ב) ומה הדין לגבי הפועלים

תשובה:

א) בענין מערבל הבטון – בשו"ע ( חו"מ שלד ,א ) כתב מרן וז"ל:
"השוכר את הפועל להשקות השדה מזה הנהר, ופסק הנהר בחצי היום, אם אין דרכו להפסיק, או אפילו שדרכו לפסוק והפועל יודע דרך הנהר, פסידא דפועל ואין בעל הבית נותן לו כלום, אף על פי שגם בעל הבית יודע דרך הנהר. אבל אם אין הפועל יודע דרך הנהר, ובעל הבית יודע, נותן לו שכרו כפועל בטל."

פירוש הדברים: אם אדם שכר פועל לעבודה כלשהי וקרה מקרה שמונע מהפועל לעבוד-
1- אם מקרה זה בד"כ לא קורה ההפסד כולו של הפועל ואין לבעה"ב אשמה בדבר שהרי מה היה לו לעשות
2- אם מקרה זה קורה לעתים קרובות והפועל יודע מכך- גם במקרה זה פטור בעה"ב שהרי הפועל ידע מכך ועל דעת כן בא לעבוד ולבעה"ב אין כל אשמה בדבר.
3- אם מקרה זה קורה לעתים קרובות אלא שהפועל אינו יודע מכך אולם בעה"ב יודע על כך ולא יידע את הפועל- במקרה זה יהיה בעה"ב נושא באחריות על כך שלא הודיע לפועל על התקלה שעשויה לקרות ולכן צריך לשלם לפועל שכר בטלה.

ולכן במקרה שלנו הדין הוא כך-
1- כאשר לא מצוי שמעכבים מערבל בטון במחסום אזי בעה"ב פטור מלשלם שהרי הוא אנוס בדבר.
2- ואם דבר זה מצוי ובעה"ב הודיע לבעל המערבל או שבעל המערבל יודע מכך ג"כ בעה"ב פטור מלשלם.
3- ואם דבר זה מצוי ובעל המערבל אינו יודע מכך ובעה"ב לא הודיע לו אזי בעה"ב צריך לשלם לו שכר בטלה.

ב) בעניין הפועלים- הדין כנ"ל,
1- שאם לא מצוי שמעכבים במחסום-בעה"ב פטור מלשלם
2- ואם הם ידעו או שבעה"ב הודיע להם-ג"כ בעה"ב פטור
3- ואם דבר זה מצוי והפועלים לא יודעים ובעה"ב לא הודיע להם-צריך לתת להם דמי בטלה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *