יום שני – ו אדר


א. אסור לגנוב בצחוק וכן אסור לגנוב ע"מ להחזיר.
כמו כן, מי שרואה שחברו משאיר חפצים יקרי ערך ללא השגחה, אסור לקחת או להחביא לו את אותו חפץ כדי שילמד לשמור על חפציו, שגם זה בכלל גנבה (שו"ע חו"מ שמח א).
ב. דין הגנב כדין מזיק, לכן כשגובים ממנו את הגנבה גובים ממטלטלים אם יש לו, ואם אין גובים מהעידית שבקרקעותיו (שם ה).


יום שלישי – ז אדר

א. דבר מועט שאף אחד לא מקפיד עליו, מותר לקחתו ואינו עובר על איסור גזל, כגון קיסם מחבילת עצים או מגדר או גפרור או כוס תה. מכל מקום, מדת חסידות לא לקחת ללא רשות, באופן שאם רבים יעשו כן, יכלה ממונו (שו"ע חו"מ שנט א).
ב. דבר שאף אחד לא מקפיד עליו, מותר לקחת ללא קבלת רשות. אבל אם חברו יתרצה אחר כך מפני שמתבייש לומר לו שאינו מסכים שייקחו לו דבר זעום, אך באמת איננו מסכים, אסור והרי זה גזל.

לע"נ אברהם בן יהודה הכהן

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *