הלכות אונאה ומקח טעות

יום שישי – א  כסלו

אפרים בכור בן נקדם – לרפואה שלמה

שבת – תולדות – ב  כסלו

זהבה בת מזל – להצלחה

יום ראשון – ג  כסלו

שמואל שמעון בן זהבה – רפואת הנפש והגוף

יום שני –  ד  כסלו

חיה מושקא בת זהבה ויהודה להט בן ביגל – לזרע של קיימא

יום שלישי – ה  כסלו

אולם אם הגוי הונה את ישראל, צריך להחזיר את ההונאה או שהמקח יתבטל. והטעם לכך, שלא יהיה דין הגוי חמור מדין ישראל (שו"ע חו"מ רכז כו).

מזל בת זהבה לזיווג הגון

יום רביעי – ו  כסלו

אולם אם השליח הוא של המוכר, דינו ככל אדם, והרווח יותר משישית שייך למשלח (שם ל).

יום חמישי – ז  כסלו

יום שישי – ח  כסלו

לע"נ איבון מרדוק בת אסתר ושמואל

להצלחת ניסים ורחל עטיאס ומשפחתם

שבת – ויצא – ט  כסלו

לע"נ חיים יהודה בן קלמן הלוי


יום ראשון – י  כסלו

יום שני –  יא  כסלו

יום שלישי – יב  כסלו

לע"נ יחיא בן יחיא יהודה

לע"נ ברוך בן איטו

יום רביעי – יג  כסלו

להצלחת פרנסת ובריאות הילה קינן ובנותיה

יום חמישי – יד  כסלו

יום שישי – טו  כסלו

שבת – וישלח – טז  כסלו

יום ראשון – יז  כסלו

יום שני –  יח  כסלו

לע"נ מזל בת חנה נעים

יום שלישי – יט  כסלו

יום רביעי – כ  כסלו

יום חמישי – כא  כסלו

יום שישי – כב  כסלו

לכן אסור לערב מים ביין ולמכרו בחזקת יין ללא ידיעת הקונים. אולם אם יש מנהג שמערבים עד שיעור מסוים, מותר (שו"ע חו"מ רכח יב-יג). 

להצלחת פרנסת ובריאות  עמירן קינן וב"ב

שבת – וישב – כג  כסלו

יום ראשון – כד  כסלו

אולם בזמננו מותר לעשות כן, גם מפני שיש פירות בשפע וגם מפני שהמדינה מרוויחה כסף על הייצוא של הפירות.

לע"נ שלמה בן יעיש חייט

יום שני –  כה  כסלו – נר א' של חנוכה

להצלחת קרן נטלי יוסף

לע"נ פנחס בן סולטנה

לזכות והצלחת התמים נעם פינחס פלד בן הרב אייל וצפרית

יום שלישי – כו  כסלו – נר ב' של חנוכה

וכל מה שכתבנו לעיל שעד שישית יש מחילה, הכוונה היא אם היה מחיר גבוה יותר, אבל לא אם סכמו על מאה תפוחים ונתן לו תשעים ותשע (שו"ע חו"מ רלב א).

למשל אם יש מום קטן בחפץ הנמכר, מבררים מה מנהג המדינה כשנמצא מום כזה, וכן כל כיוצא בזה.

לע"נ חנה איטח בת סולטנה

יום רביעי – כז  כסלו – נר ג' של חנוכה

יום חמישי – כח  כסלו – נר ד' של חנוכה

יום שישי – כט  כסלו – נר ה' של חנוכה

ואם רבים תרמו, שקשה להחזיר לכ"א מהתורמים, יעשו הגבאים עם הכסף מה שיראו לנכון (שו"ע  יו"ד רנג ו-ז).

בכל מקרה רשאים הגבאים להשתמש במותר לצרכים אחרים אם רואים צורך שעה בכך (שם).

לע"נ יהודית לאה בת מרדכי יהודה

שבת – מקץ – ל  כסלו – נר ו' של חנוכה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *