יום שישי – ט  ניסן

  1. אם באו אליו גנבים וגנבו את הפקדון, ואילו צעק לעזרה היו באים בני אדם להציל, חייב, דכיון שלא הזעיק עזרה פשע. ואפילו אם באו אנסים, צריך לצעוק ולבקש אנשים שיעזרו לו לעמוד כנגדם. ואם היה אפשר לו לעשות כן ולא עשה, חייב. ודווקא בחנם, כלומר שיכול להשיג אנשים שיעזרו לו בחינם, אבל אם לא היה מוצא מי שיבא לעזרו אלא בשכר, פטור (שו"ע חו"מ רצא ח).
  2. וכל זה דוקא בשומר חינם, אבל שומר שכר, חייב לשכור אנשים שיעזרו לו אף בשכר (שם שג ח).

 

לע"נ בתיה בת מלכה

שבת  – צו – שבת הגדול – י  ניסן

  1. צריך השומר לשמור הפקדון כדרך שמירתו, ואם שמרו שלא לפי הראוי, אע"פ שהניחו במקום שמניח חפצים שלו, הרי זה פושע, ואינו יכול לפטור עצמו בטענה שלא ידע דיני השמירה המוטלים עליו (שו"ע חו"מ רצא יד).
  2. כיצד דרך השומרים? הכל לפי הפקדון. יש פקדון שדרך שמירתו להניחו בבית שער, כגון הקורות והאבנים. ויש פקדון שדרך שמירתו להניחו בחצר, כגון חבילות פשתן הגדולות וכיוצא בהן. ויש פקדון שדרך שמירתו להניחו בבית, כגון שמלה וטלית. ויש פקדון שדרך שמירתו להניחו בתיבה או בארגז ונועל עליו, כגון בגדי משי וכלי כסף וכלי זהב וכיוצא בהם. והכלל בזה שכל לפי הזמן והמקום (שם יג).

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *