מציאה שלא באו לדרוש אותה

שאלה

האם מותר להשתמש באבדה שנמצאה?

מה הדין אם הכריז על האבדה ולא באו לדרוש אותה?

תשובה

המוצא אבדה, אסור לו להשתמש בה.

אמנם אם שימוש זה אינו מזיק לאבדה כלל, ואין דרך בני אדם להקפיד על שימוש מעין זה, אזי יהיה מותר להשתמש בה.

וכעין זה פסק מרן בשו"ע (חו"מ רסז יח,יט)

אם לאחר ההכרזה והפרסום כראוי, לא הגיע אדם לדרוש את האבדה, אין למוצא לקחתה לעצמו וצריך המוצא להניח את האבדה במקום שמור, וכן לתחזק את האבדה עד שיבוא המאבד. (שם יז-כו)

כאשר אבדה זו בעלת ערך רב, או שלא ניתן להשיגה, הרי שהשימוש בה יהיה אסור. (שם טו)

אולם, כאשר מדובר באבדה שניתן לקנותה בכל מקום וניתן להשיגה בקלות, יהיה מותר להשתמש בה, על דעת כן, שאם יבוא המאבד ביום מן הימים וידרוש את האבדה, המוצא ייתן לו את שוויה או שיקנה לו חפץ חדש. (שם כא)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *