תוקף סמכותם של טובי העיר

שאלה

מזכירות יישוב, שחתמה על חוזה עם גורם כלשהו, כאשר החוזה גורם נזק ליישוב בוודאות.

האם יש אפשרות לחברי היישוב לבטל את החוזה או שמא מה שעשו עשוי?

עד היכן סמכותם של טובי העיר?

במקרה והחלטתם פוגעת בתושבי המקום האם יש אפשרות לבטלה?

תשובה

כתב הרמב"ם (תפילה ונשיאת כפים יא יט) בעניין מכירת בית כנסת, וז"ל:

וכן אם קבלו עליהן כל אנשי העיר או רובם אדם אחד, כל מה שעשה עשוי, והוא מוכר ונותן לבדו כפי מה שיראה ויתנה כפי מה שיראה.  

מוכח מדבריו, שהנבחר ע"י הציבור, מעשיו קיימים גם אם טעה, כיון שקבלו אותו עליהם.

דבר זה דומה למי שקיבלו על עצמם קרוב או פסול שידון אותם, שדינו דין גם אם טעה בדין תורה, שהרי לא קיבלו אותו ע"מ שידון דין תורה.

כמו כן, נפסק להלכה דין זה ע"י הרמ"א בהגהתו לשו"ע (חו"מ כב א),

שאם הממונים בעיר או טובי העיר טעו, המנהג הוא שאינם יכולים לחזור בהם, מהטעם הנ"ל.

גם הרא"ש בתשובה (כלל ו סי' ד) כתב בענין זה, על ממונים שטעו בהערכת המסים המוטלת על בני המקום, שאינם יכולים לחזור בהם, ומה שעשו עשוי.

במקרה שלפנינו, כיון שהמזכירות נבחרה ע"י הציבור, מה שעשתה עשוי, ואף אם טעו בשיקול הדעת, או שחתמו על חוזים המזיקים ליישוב, כיון שהם חשבו שהדבר יועיל לציבור.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *