משנה בדיבורו ע"מ למנוע הפסד

שאלה

אדם הרוצה לקנות חפץ כלשהו, אך יודע שאם יבקש את החפץ המסוים, ימכרו לו ביוקר.

לכן, הוא רוצה לבקש חפץ אחר, ו"להתפשר" כביכול על החפץ שהוא באמת רוצה, ועל ידי כך יוריד המוכר את המחיר.

דוגמא: רוצה לקנות מכונית אדומה, אבל מבקש לבנה, וכשהמוכר אומר לו שאין לו הוא מוכן "להתפשר" על האדומה במחיר מופחת.

האם מותר לעשות כן, או שמא יש כאן הונאה?

תשובה

במדרש תהלים (שוחר טוב) מזמור יב  הובא המאמר הבא:

ר' חייא צפוראה אזיל למיזבן חטים מסורא, אמר ליה ר' יונתן: כד תהוי בעי חטין, הוי אומר שעורים אני מבקש, וכד תהוי בעי שעורין, הוי אומר חטין אני מבקש, ולא יסקון לך תרעא.

תרגום הדברים-

ר' חייא מהעיר ציפורי (עיר בגליל בתקופת המשנה) הלך לקנות חטים מהעיר סורא (עיר בבבל).

אמר לו ר' יונתן, כאשר תרצה חטים אמור להם שאתה מבקש  שעורים. כשתרצה שעורים, אמור להם שאתה מבקש חטים, זאת על מנת שלא יעלו לך את השער (המחיר המקובל).

מבואר שהיה משנה בדיבורו ואומר שהוא רוצה את המין האחר, ואעפ"כ מותר, ובלבד שעושה כן כדי לשלם כמחיר הראוי, ולא בכדי לשלם מחיר מופחת.

אמנם, לכתחילה, לא יאמר ש'אינו רוצה אדומה' או ש'רוצה לבנה' משום שזהו שקר, אלא ישאל אם יש מכונית לבנה למכירה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *