נזקי עשן

שאלה

מי שיש לו תנור חימום לחורף המוסק ע"י עצים או סולר או נפט וכיו"ב הפולט עשן, האם השכנים יכולים למחות, וכן מי שצולה בשר על האש לעתים קרובות מחוץ לביתו והעשן מגיע לשכנים האם יכולים למחות בדבר.

תשובה

ברוב נזקי השכנים כאשר השכנים רואים ושותקים אנו אומרים שמחלו.

אולם יש נזקים שאף שהשכנים לא מחו אין להם חזקה אפילו לאחר הרבה שנים כיון שאדם לא יכול לסובלם ולכן הוא אינו מוחל עליהם.

אחד מדברים אלו הוא העשן, וכן כתב מרן בשו"ע (חו"מ קנה לו).

אמנם העשן שדברו עליו רבותינו אין בו חזקה לעולם אם התקיימו בו התנאים הבאים: (שו"ע שם לז)

כשהתקיימו תנאים אלו אין חזקה לעשן לעולם אפילו ראה ושתק, אולם אם יש נזק מהעשן לממונו כגון שמשחיר את הכתלים- יכול למחות, אולם אם לא מחה ושתק אנו אומרים שמחל על כך ואינו יכול יותר למחות.

מה הדין בעשן שאינו תדיר-

בענין זה נחלקו השו"ע והרמ"א: (חו"מ קנה לז)

דעת השו"ע- ניתן למחות גם בעשן שאינו תדיר לכתחילה, אלא שאם לא מחה אנו אומרים שמחל ושוב אינו יכול למחות. (השו"ע פסק כדעת הרמ"ה)

דעת הרמ"א- בעשן שאינו תדיר לא ניתן למחות. (הרמ"א פסק כדעת מהרא"י)

ולכן להלכה ולמעשה-

לדעת שו"ע- יכול למחות, ואם לא מחה- מחל, ושוב אינו יכול למחות.                                   

ולדעת הרמ"א- אינו יכול למחות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *