שאלה

האם מותר לפנות ל"הוצאה לפועל" על מנת לגבות חוב?

תשובה

 בנדון זה יש לחלק בין שני מצבים:

כאשר החייב אינו מודה בחוב או שמודה אך אינו רוצה לשלם-

אם החוב ברור, כגון צ'ק לפירעון שניתן על חוב מסוים והוא לא כובד[1], או חוב שנפסק בבית דין ע"פ ההלכה, או חוב שניתן בערכאות בעקבות אי ציות הנתבע להגיע לבית הדין, אזי ניתן לפנות להוצל"פ ע"מ לגבות את החוב, כיון שאין לעת עתה ארגון שגובה ע"פ דין תורה.

טעם הדבר, כיון שמותר לאדם לעשות דין לעצמו, ואם החייב אינו רוצה לפרוע את חובו, מותר לבעל החוב לפנות להוצל"פ ע"מ לגבות את חובו.

עניין זה דומה למי שתבע את חברו לדין תורה והנתבע אינו רוצה לבוא, הרי שמותר לו לפנות לערכאות ולתבוע את חובו, מהטעם הנ"ל שעושה אדם דין לעצמו.

לפני הפניה להוצל"פ יש להתרות בחייב, שאם לא יפרע את חובו, ייגבה החוב ממנו בעל כורחו, ואולי יגבו ממנו אף יותר ממה שחייב.

כאשר החייב מודה בחוב ורוצה לפרוע את חובו, אך אין באפשרותו לשלמו כעת-

במקרה הזה, אסור יהיה לפנות להוצל"פ.

טעם הדבר, כיון שגם ע"פ דין תורה מדין "ועשית הישר והטוב", צריך לסייע לחייב לפרוע את חובו, היות והוא מעוניין לשלם אלא שאין לו אפשרות כעת.

לכן, ראוי וצריך לעזור לו בכך, ע"י פריסת תשלומים וכיו"ב ע"מ שיוכל לשלם את חובו.

אולם, אם התובע שהוא בעל החוב ג"כ צריך את הכסף, ואין באפשרותו לתת ארכה לחייב, אזי צריך לגבות ממנו כדין תורה.

לפי ההלכה, כל חפץ שגובים נמכר בשוויו, אלא ששמים אותו באופן שיהיה ניתן למכור אותו בפרק זמן קצר. (שו"ע חו"מ קא ט)

כלומר, מורידים מעט מערכו, ומוכרים אותו כפי שחפץ כזה נמכר כמשומש.

כמו כן, אין לגבות כלים או מכשירים חיוניים לצורך אוכל נפש.

(שו"ע חו"מ צז ו-ח)

דא עקא, שהוצל"פ גובה חפצים בשווי כולל יותר מגובה החוב, ומוכרת אותם במחירים נמוכים מאד, וכיון ששיטת הגבייה אינה כהלכה, הרי שיש בגבייה זו משום גזל. (לעת עתה המצב הוא כך, אם ישתנה הדבר יש לדון מחדש בעניין)

לכן, במקרה זה,  יהיה אסור לפנות להוצל"פ, ובית הדין יפסוק בדיוק כמה יגבו מהחייב ומתי תתבצע הגבייה, ע"מ שהעניין יתנהל כהלכה.


[1] אם הנתבע טוען שהצ'ק הוצא ממנו שלא כדין ע"י איומים וכיו"ב, או שהצ'ק ניתן לפיקדון או ערבון וכיו"ב, הרי שעליו להוכיח את דבריו.

אם אין לו אפשרות להוכיח זאת, יש באפשרותו לפנות לגורמים המוסמכים העוסקים בכך.

בנידון שלפנינו ההנחה היא שאין בצ'ק כל פגם.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *