שאלה

האם מותר לשים פסולת במיכל פרטי המיועד לכך ללא בקשת רשות?

תשובה

שימוש ללא רשות בדבר שאין בו הפסד לבעלים כלל ועיקר, מותר, כיון ש"זה (המשתמש) נהנה, וזה (הבעלים) לא חסר", ואפילו כופים על כך.

המושג השגור בפי רבותינו ז"ל לעניין זה הוא "כופים על מדת סדום".

פירושו של מושג זה-  מדתם של אנשי סדום הייתה לא לתת שום דבר לאדם אחר, ואפילו רשות שימוש בדבר השייך להם, לא נתנו, למרות ששימוש זה לא חיסר אותם במאומה.

וכדי שבני אדם לא ינהגו במנהג הרע הזה וידמו בכך לאנשי סדום שהיו רעים וחטאים, קבעו רבותינו שכופים על כך שאדם יוכל להשתמש בממון חברו ללא רשות או לכפות את חברו לעשות דבר כאשר אין לחברו  כל הפסד או נזק מכך.

וכן פסק הרמב"ם (הל' שכנים ז ח ,ועוד) שכל דבר שזה נהנה בו ואין חברו מפסיד ואין חסר כלום כופים עליו.

וכן פסק השו"ע בכמה מקומות (חו"מ קעד א, שיח א ,ועוד)

ולכן בנדון שלנו, אם אדם שם בתוך המכל דבר פעוט- אינו צריך לבקש את רשות הבעלים, כיון שאין להם כל חסרון בכך.

אך אם רצונו להניח שקית גדולה או דבר גדול במכל הפסולת – צריך להפעיל שיקול דעת בעניין, כיון שאנשים המייצרים כמות פסולת גדולה, כגון משפחות גדולות וכיו"ב, משתמשים הרבה במכל, ואם יניחו שם דברים גדולים הרי שהמכל יתמלא במהרה וימנע את שימושם של הבעלים, ובכך ודאי יש חסרון ונזק לבעלים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *