הקדמת שערי יושר – הרב אוריאל אליהו

כל הדרכים בחזקת סכנה – הרב יהושע תרשיש

שיעור סיכום בנושא השכל והאמונה הרב יהושע תרשיש

השפעת הדעת חלק א – הרב יהושע תרשיש

השפעת הדעת חלק ב – הרב יהושע תרשיש

לימוד זכות חלק א – הרב יהושע תרשיש

לימוד זכות חלק ב – הרב יהושע תרשיש

מבוא ללימוד המידות חלק א – הרב יהושע תרשיש

מבוא ללימוד המידות חלק ב – הרב יהושע תרשיש

מבוא ללימוד המידות חלק ג – הרב יהושע תרשיש