הלכה יומית | כ' סיון -ב' אב

הלכה יומית מספר כשרות המטבח והמזון במטבח המודרני
יצא לאור ע"י מכון 'רזי המשפט' שע"י כולל ענב לדיינות והלכה