הלכה יומית | ב – ח אדר ה'תשפא

יום ראשון – ב  אדר ראוי לקרוא את פרשת וידוי המעשרות גם בזמן הזה,   ויש נוהגים לקרוא בהר הבית או בכותל. נוהגים לקיים את הקריאה ביום שביעי של פסח, סמוך לתפילת מנחה, ברוב עם. המנהג המקובל הוא לקרוא את הפסוקים מתוך חומש, ויש הנוהגים לקרוא מתוך ספר תורה (ללא ברכות), ומצוה מהמובחר שכל אחד יאמר […]

הלכה יומית | יא – יז שבט ה'תשפא

יא  שבט – דין האתרוג שונה משאר פירות האילן, וחיובו לעניין מעשרות ושביעית הוא משעה שקוטפים אותו כדין הירקות, אך ראש השנה שלו הוא ט"ו בשבט כשאר האילנות. לכן, אם קטפו אותו בשנה השלישית לשמיטה לפני ט"ו בשבט, מפריש ממנו מעשר שני, כיון שלגבי פירות האילן, עד ט"ו בשבט זו עדיין השנה הקודמת לשמיטה, אך […]