שיעורים בנושא כשרות | הרב יהונתן ארנברג – ראש הכולל

שבוע טוב לכל לומדי הכשרות. מוגשים לפניכם הקלטות של שיעורי הזום שהעברנו בכשרות (רובם …).מוזמנים להשלים ולחזור. בעזרת ה' נחזור לסדרת המשך וסדרות נוספות של הלכות! שיעור פתיחה – כשרות הבשר והעוף:  https://drive.google.com/file/d/1aJBfINyR2dRHmf1HIaAf6s3CxVCzmVa8/view?usp=sharing מליחת בשר, צליית כבד וכשרות הדגים:  https://drive.google.com/file/d/13qY1dDMw3y-aoHrvh7NG0Q1rBioyXjuu/view?usp=sharing בשר וחלב – שיעור פתיחה:  https://drive.google.com/file/d/1x9SBtyHfLabBNhHT2UWpbkjlJnkNuDGQ/view?usp=sharing בשר וחלב – הרחקות, שיעור ראשון:  https://drive.google.com/file/d/11vAzU30tSHsFwtzf07-Ijj_8Vs8HcYZQ/view?usp=sharing בשר וחלב – הרחקות, […]

הלכה יומית | ט – טו אדר ה'תשפא

יום ראשון – ט אדר "כִּי תִקְצֹר קְצִירְךָ בְשָׂדֶךָ וְשָׁכַחְתָּ עֹמֶר בַּשָּׂדֶה לֹא תָשׁוּב לְקַחְתּוֹ לַגֵּר לַיָּתוֹם וְלָאַלְמָָנָה יִהְיֶה לְמַַעַן יְבָרֶכְךָ ה’  אֱלֹהֶיךָ בְּכֹל מַעֲשֵׂה יָדֶיךָ"  (דברים כד), מפסוק זה אנחנו למדים על מצות השכחה,  שאם שכח עומר בשדה אסור לו לשוב לקחתו, אלא משאירו לעניים. נאמר בהמשך: "כִּי תַחְבֹּט זֵיתְךָ לֹא תְפַאֵר אַחֲרֶיךָ, לַגֵּר […]

הלכה יומית | טו טבת ה'תשפא

יום רביעי – טו  טבת    א.  פירות הפקר פטורים מתרומות ומעשרות, כגון הגדלים ביערות. פירות הגדלים בערים ובישובים, אם לא מטפלים בהם כלל, ומאפשרים לכל מי שרוצה לבוא וליטול ללא הגבלה (ישראלים וגויים, מעיר זו ומאחרת ,מעט והרבה, לאכילה או לאיבוד), הרי הם הפקר ומותרים ללא הפרשה. אך אם מטפלים בפירות או שמגבילים את […]

הלכה יומית | ד – ה תמוז תש"פ

יום שישי – ד תמוז כסף שניתן בעיסקא, כלומר שבעל הכסף נותן לחברו סכום שמחציתו מוגדרת פיקדון ומחציתו הלוואה, והלווה מרוויח בו בשביל שניהם, בחלק הפיקדון נחשב המוריש מוחזק ויורש הבכור פי שנים, ואילו בחלק המלווה ישנה מחלוקת, כיוון שלמתעסק אסור להשתמש בו לצורך אחר מאשר העסק שהסכימו עליו(פתחי תשובה חו"מ רעח ד, ערוך השולחן […]

הלכה יומית | א – ג תמוז תש"פ

הלכות ירושה יום שלישי – א תמוז – ר"ח יהודי שמת והשאיר בן, הבן יורש את כל נכסיו ואם יש כמה בנים חולקים בחלקים שווים, וכן הדין באשה שמתה בניה יורשים אותה (שו"ע חו"מ רעו א). היה בכור בן הבנים מקבל פי שנים בנחלה. כיצד מחלקים את הנחלה, אם יש לנפטר שני בנים, חולקים את […]

הלכה יומית | יב – ל סיון תש"פ

יום חמישי – יב סיון עד אחד מעיד שראה דבר זה והשני אומר שלא ראה, אם עמדו מרוחקים קצת זה מזה, אין זו עדות מוכחשת שהרי אפשר שזה ראה וזה לא ראה (ערוך השולחן סוף סימן כט). אבל כשעמדו במקום אחד ואמר האחד ראיתי והשני אומר לא ראיתי – יש כאן הכחשה (שו"ע חו"מ כט […]

הלכה יומית | י – יא סיון

יום שלישי – י סיון א. אחר שהעיד העד בבית דין אינו יכול לחזור בו. כיצד? אמר: מוטעה הייתי, נזכרתי שאין הדבר כן, להפחידו עשיתי – בכל זה אין שומעים לו, אפילו נתן טעם לדבריו (שו"ע חו"מ כט א). ב. אבל בדבר שברור שהוא טעות – יכולים לחזור. כיצד? אמרו בית דין לנתבע להביא עדים […]