הלכה יומית | יב – ל סיון תש"פ

יום חמישי – יב סיון עד אחד מעיד שראה דבר זה והשני אומר שלא ראה, אם עמדו מרוחקים קצת זה מזה, אין זו עדות מוכחשת שהרי אפשר שזה ראה וזה לא ראה (ערוך השולחן סוף סימן כט). אבל כשעמדו במקום אחד ואמר האחד ראיתי והשני אומר לא ראיתי – יש כאן הכחשה (שו"ע חו"מ כט […]

חנייה במקומות אסורים ובאזורי חנייה בתשלום – הרב אוריאל אליהו

הרב אוריאל אליהו  דיין בבית הדין הרבני נתניה  כנס של איגוד בתי דין לממונות בישראל  סדנה בנושא: חנייה במקומות אסורים ובאזורי חנייה בתשלום: – האם הסמכות לרשות לקבוע חוקי חניה וכו' היא מכח דינא דמלכותא או מכח "בני העיר"? מה הנפקותא בשאלה זו? – האם לפי חוק ולפי הלכה, אסור לחנות בלי תשלום או שהחונה […]

הלכות פרסומות – הרב שבח שולמן

דף מקורות הלכות מקח טעות ופרסומות – להורדה הלכות מקח טעות ופרסומות משנה מסכת בבא מציעא פרק ד רבי יהודה אומר לא יחלק החנוני קליות ואגוזין לתינוקות מפני שהוא מרגילן לבא אצלו וחכמים מתירין ולא יפחות את השער וחכמים אומרים זכור לטוב לא יבור את הגריסין דברי אבא שאול וחכמים מתירין ומודים שלא יבור מעל […]