האם יש איסור ריבית בהלוואת מצרכים משכנים ?

דבר מצוי הוא שכשחסר בבית מצרך מסוים הולכים לבקש מהשכנים. האם כשמשיבים להם בחזרה יש איסור ריבית, שהרי לפעמים מחזירים כמות גדולה יותר או מוצר ששוויו הכספי גדול יותר? תשובה: בשו"ע נפסק (יו"ד קסב א) שאין להלוות פירות או תבואה בכמות כלשהי על מנת שהלווה יחזיר את אותה הכמות. והטעם לכך הוא, שבשעת החזרה יכול […]