דיינים צעירים

ראש המכון
הרב אברהם פורטל

מיזם דיינים צעירים

חזון

לימוד והטמעת דבר ה' בגמרא ובהלכה בצורה אינטראקטיבית וחווייתית בבתי הספר, ע"מ
להקנות אהבה וידע בסוגיות הקשורות לדיני ממונות.

הדרך
הקמת בית דין כיתתי דינמי המשתף את כלל ילדי הכיתה אם כדיינים אם כבעלי דין או עדים
וכן כמסייעים ויועצים לדיינים.
בביה"ד ידונו מקרי אמת]בד"כ[ של קונפליקטים, שאלות וסכסוכים ממוניים המיישמים את
הסוגיות הנלמדות בכיתה, הלימוד והפעילות הינם בהכוונה ובליווי צמוד של רבני המכון יחד
עם הרב/המלמד/המחנך/המורה של הכיתה.
הילדים ילמדו להפיק מהגמרות הנלמדות את ההתייחסויות ופסקי הדין הנכונים.
בדרך זו הילדים יתחברו לגמרא ולהלכה בדרך מעניינת וחווייתית, הדורשת מהם לפתח
אחריות, חדות מחשבה וקשר לגמרא.

 

על המכון
השנה הקים כולל הדיינות 'כרמי המשפט' את מכון 'רזי המשפט' ע"ש הרב רזיאל שבח הי"ד,
המכון הוקם לעילוי נשמתו של חברנו, הרב רזיאל, שהיה אברך ורב בכולל ונפל על קידוש ה'
בדרכו חזרה לביתו שבחוות גלעד שבשומרון, מטרת המכון הינה להפיץ את התורה הנלמדת
בכולל וסוגיות במשפט היהודי בעם ישראל בכלל ובשומרון בפרט, כחלק מתהליך התחייה
והגאולה, להשיב שפטינו כבראשונה.

במכון, ישנן 2 מחלקות עיקריות.

1. מחלקת מחקר, פרסומים תורניים ובית הוראה העונה על שאלות מכל התחומים ובעיקר
בדיני ממונות, וכן פרסום פסקי הדין של בית הדין של הכולל בענב, וניירות עמדה ומאמרים.
2. מחלקת בתי ספר, בה מלמדים האברכים גמרא בשיתוף עם תלמודי התורה ובתי ספר,
באופן שהילדים לומדים גמרא מסוימת ועל סמך לימוד זה מקבלים הילדים שאלות ומקרים
אמתיים שהגיעו לבית הדין וההוראה, סיפורים אטרקטיביים לחיי הילדים, ולאחר מכן דנים
בניתוח ובפסיקה ההלכתית לכל מקרה ומקרה, צורת הדיון הינה ייחודית מאד, כך שהילדים,
בהנחיית רבני המכון, מקימים בתוך הכיתה בית-דין, כששלושה ילדים משמשים כדיינים, ילד
אחד תובע וילד אחד נתבע, כל אחד טוען טענותיו והדיינים-ילדים צריכים לפסוק את הדין,
כאשר הפסק מבוסס בעיקר על סמך הגמרא הנלמדת. וכן על זה הדרך עוד רעיונות ופעילויות.