מכון רזי המשפט

המכון שם לעצמו מטרה להפיץ את התורה הנלמדת בכולל לכלל העם ובמסגרת הזאת גם הוקם האתר.

במכון, ישנן 2 מחלקות עיקריות.

הראשונה מחלקת מחקר.

המחזיקה בית הוראה העונה על שאלות מכל התחומים ובעיקר בדיני ממונות. כמו כן תפרסם המחלקה פסקי דין של בית הדין המסונף לכולל בענב, ניירות עמדה ומאמרים אקטואליים.

בסיעתא דשמייא המכון הוציא ספר בדיני ממונות אקטואליים בחודש תשרי תש"פ

שם הספר- ביומו תתן שכרו

בשנת ה'תשפ"א, הוציא המכון ספר הלכה יומית בנושא מצוות התלויות בארץ. 

שם הספר הוא 'אשר פריו יתן בעתו'.

בשנת ה'תשפ"ב, הוציא המכון ספר הלכה יומית בנושא הלכות ברכות ,

שם הספר 'ברוך ה' יום יום'.

בשנת ה'תשפ"ג הוציא המכון ספר שאלות ותשובות שעלו בקהילת עינב ע"י הרב ניר רוזנברג רב הישוב.

שם הספר 'לתשובת השנה,

ובשנת ה'תשפ"ד הוציא המכון ספר הלכה יומית בנושא דיני איסור והיתר וכשרות המטבח.

שם הספר הוא 'כשרות המטבח'.

 מחלקה 2

"דיינים צעירים" 

מחלקת בתי ספר בה מלמדים האברכים גמרא בשיתוף עם תלמודי התורה ובתי ספר.

שיטת הלימוד הינה כזו שבה הילדים לומדים סוגיא מהגמרא ועל סמך לימוד זה מקבלים שאלות ומקרים אמיתיים הבנויים כסיפור אטרקטיבי לחיי הילדים והגיעו לבית הדין וההוראה.

לאחר מכן דנים הילדים בניתוח ובפסיקה ההלכתית לכל מקרה ומקרה.

צורת הדיון גם היא ייחודית ומרתקת מאד – הילדים, בהנחיית רבני המכון, מקימים בתוך הכיתה בית-דין, 

שבו הילדים הינם הדיינים, העדים ובעלי הדין. כל אחד מ'בעלי הדין' טוען את טענותיו והדיינים-ילדים צריכים לפסוק את הדין,

 כאשר הפסק מבוסס בעיקר על סמך הסוגיא הנלמדת, כמובן שכל ילדי הכיתה בהנחיית רבני המכון מסייעים ומייעצים לדיינים על מנת להוציא פסק דין צודק על פי דרכה של תורה.

וכן על זה הדרך עוד רעיונות ופעילויות.

להלן אנו מצרפים לכם כמה מתוך השאלות אקטואליות שהתבררו בבית המדרש, במכון ובבית הדין של ילדי בית הספר.

· נער דחף את חברו, פגע בפלאפון של חבר נוסף ושברו, מי חייב לשלם?

· שני שותפים שוכרים דירה בשותפות, האם אחד השותפים רשאי להביא אדם אחר במקומו על אף התנגדות חברו?

· אדם שננעל במבנה ציבור בשל תקלה בידית הדלת. בכדי לצאת, הוא שבר את הדלת, האם חייב לשלם?

· אדם הפיל בטעות את משקפיו של חברו על המדרכה. המשקפים נשברו על ידי אדם אחר שדרך עליהם, האם המפיל חייב? האם הדורך חייב לשלם?

· רכב הצלה בנסיעת חרום, נסע ברחוב צר ופגע ברכבים חונים. האם צריך לשלם?

· האם ניתן להסתמך על צילום וידאו כראיה בדיני ממונות?

· טכנאי מכונות כביסה שלא איתר את התקלה, לאחר זמן התברר שאבקת הכביסה הייתה פגומה ולא המכונה. האם זכאי לתשלום?

המכון שם לעצמו מטרה להפיץ את התורה הנלמדת בכולל לכלל העםף ובמסגרת הזאת גם הוקם האתר.

למעבר לעמוד של דברי תורה לפרשת השבוע ומאמרים באמונה והשקפת היהדות .

למעבר לעמוד כל פסקי הדין של בית הדין.

למעבר למחקרים ומאמרים הלכתיים.

במכון, ישנן 2 מחלקות עיקריות.

1. מחלקת מחקר המחזיקה בית הוראה העונה על שאלות מכל התחומים ובעיקר בדיני ממונות. כמו כן תפרסם המחלקה פסקי דין של בית הדין המסונף לכולל בענב, ניירות עמדה ומאמרים אקטואליים.

בסיעתא דשמייא המכון הוציא ספר בדיני ממונות אקטואליים בחודש תשרי תשע"ט.

2. מחלקת בתי ספר בה מלמדים האברכים גמרא בשיתוף עם תלמודי התורה ובתי ספר.

שיטת הלימוד הינה כזו שבה הילדים לומדים סוגיא מהגמרא ועל סמך לימוד זה מקבלים שאלות ומקרים אמתיים הבנויים כסיפור אטרקטיבי לחיי הילדים והגיעו לבית הדין וההוראה.

לאחר מכן דנים הילדים בניתוח ובפסיקה ההלכתית לכל מקרה ומקרה.

צורת הדיון גם היא ייחודית ומרתקת מאד – הילדים, בהנחיית רבני המכון, מקימים בתוך הכיתה בית-דין, שבו הילדים הינם הדיינים, העדים ובעלי הדין. כל אחד מ'בעלי הדין' טוען את טענותיו והדיינים-ילדים צריכים לפסוק את הדין, כאשר הפסק מבוסס בעיקר על סמך הסוגיא הנלמדת, כמובן שכל ילדי הכיתה בהנחיית רבני המכון מסייעים ומייעצים לדיינים על מנת להוציא פסק דין צודק על פי דרכה של תורה.

וכן על זה הדרך עוד רעיונות ופעילויות.

להלן אנו מצרפים לכם כמה מתוך השאלות אקטואליות שהתבררו בבית המדרש, במכון ובבית הדין של ילדי בית הספר.

· נער דחף את חברו, פגע בפלאפון של חבר נוסף ושברו, מי חייב לשלם?

· שני שותפים שוכרים דירה בשותפות, האם אחד השותפים רשאי להביא אדם אחר במקומו על אף התנגדות חברו?

· אדם שננעל במבנה ציבור בשל תקלה בידית הדלת. בכדי לצאת, הוא שבר את הדלת, האם חייב לשלם?

· אדם הפיל בטעות את משקפיו של חברו על המדרכה. המשקפים נשברו על ידי אדם אחר שדרך עליהם, האם המפיל חייב? האם הדורך חייב לשלם?

· רכב הצלה בנסיעת חרום, נסע ברחוב צר ופגע ברכבים חונים. האם צריך לשלם?

· האם ניתן להסתמך על צילום וידאו כראיה בדיני ממונות?

· טכנאי מכונות כביסה שלא איתר את התקלה, לאחר זמן התברר שאבקת הכביסה הייתה פגומה ולא המכונה. האם זכאי לתשלום?הפ

אסופת מאמרים לזכרו של הקדוש הרב רזיאל שבח הי"ד

אסופת מאמרים חנוכה תשע"ו

"ביומו תיתן שכרו" - בדיני ממונות

ספר הלכה יומית בדיני איסור והיתר
"כשרות המטבח"

"לתשובת השנה"
תשובות קצרות לשאלות שנשאלו בקהילת עינב- הרב ניר רוזנברג

ספר הלכה יומית
"אשר פריו יתן בעתו:
בנושא
"המצוות התליות בארץ"

על הספר:

מהם פירות ערלה ? כיצד מפרישים תרומות ומעשרות ? מהו הפירוש האמיתי למושג "חדש אסור מן התורה" ? מה דינם של גידולי "חממות" בשמיטה? לשם מה צריך "היתר מכירה" ? האם מנהל סניף בנק מחויב לכתוב פרוזבול ?

תשובות לשאלות אלו, ועוד רבות המצויות בחיי היום יום, נמצאות בספר זה, המאגד בתוכו שתי הלכות ללימוד יומי ממצוות התלויות בארץ השכיחות בימינו.

הספר, בהוצאת מכון "רזי המשפט" (ע"ש הקדוש הרב רזיאל שבח הי"ד) היושב ליד כולל הדיינות "כרמי המשפט" בענב אשר בהרי שומרון – מנגיש בבהירות את הלכות מצוות התלויות בארץ לקהל הרחב. 

 

אסופת מאמרים לזכרו של הקדוש הרב רזיאל שבח הי"ד

ספר הלכה יומית בנושא ברכות
"ברוך ה' יום יום"

על הספר:

הברכות מלוות את האדם במהלך היום כולו – מקומו בברכת 'א-לוקי נשמה שנתת בי טהורה היא…' ועוד מברכות השחר, ועד שוכבו על מיטתו בברכת 'המפיל'. הברכות מקיפות את חיי האדם בשלביו השונים – מברכות ההודיה בלידתו, דרך ברכות המצוות, ברכות שמחת הנישואין וכלה בברכות המלוות את האדם בדרכו האחרונה.

אכן נראה מדברי רבותינו זצ"ל שהברכות חייבות למלא את עולמו של האדם ולהיות נוכחים בכל יום, בכל היום:

בגמרא במנחות (מג עמוד ב) מובא:

'תניא, היה רבי מאיר אומר: חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום, שנאמר: ועתה ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמך.' האדם חייב לדאוג ולהתאמץ כדי שהיום יהיה מלא מתחילתו ועד סופו בברכות.

ועוד מצינו בגמ' בסוכה (מו.) על הפסוק שמתוכו בחרנו את שמו של הספר שלפניכם:

'ואמר רבי זירא ואיתימא רבי חנינא בר פפא: מאי טעמא דרבי יהודה דכתיב ברוך ה' יום יום, וכי ביום מברכין אותו ובלילה אין מברכין אותו? אלא בא לומר לך: בכל יום ויום תן לו מעין ברכותיו, הכא נמי בכל דבר ודבר תן לו מעין ברכותיו.'   

מסביר רש"י במקום שלכל יום יש את הברכות המתאימות לו – ברכות השבת המיוחדות לשבת, ברכות יום חול וברכות המאורע של ימים טובים.

לכל יום יש את האופי המיוחד שלו, בכל יום יש חידוש בעולם, כפי שאנו אומרים 'המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית', ועל כל אפיון, על כל הארת חידוש אנחנו מוצאים את הברכה הראויה והמיוחדת לו.

הברכה איננה רק דבר המתבקש שיבוא מהאדם כתגובה וכתודה למצבים ועניינים שבהם הוא נפגש, אלא קישור וחיבור של האדם לא-לוקיו. האדם בונה את עולמו, את חוויותיו ואת ההנאות שלו סביב ברכת ה' המתגלה אלינו בכל הדברים הללו. נוכחות הבורא הבאה לידי ביטוי בברכות שאנו מברכים היא היסוד שעליו מעצב היהודי את חייו.

זו השנה השלישית, עם חזקה מבורכת שהולכת ונבנת עם השנים, בה בית המדרש לדיינות והלכה בישוב ענב מוציא ספר הלכה יומית. בשנה זו נבחרו הלכות הברכות החשובות והשכיחות מאוד להיות לנושא הספר. 

 
‏תשובות לשאלות אלו ועוד רבות נוספות נמצאות ‏בספר זה המאגד בתוכו שתי הלכות ‏ללימוד יומי בהלכות ברכות.
‏הספר, בהוצאת מכון "רזי המשפט" ‏‏(ע"ש הקדוש הרב רזיאל שבה הי"ד)
‏היושב ליד בית המדרש לדיינות והלכה "כרמי המשפט" בענב אשר בהרי השומרון – ‏מנגיש בבהירות את הלכות הברכות לקהל הרחב.