פרשת נח

פרשת נח תש"פ 

הרב עידו אלבה

פרשת נח תש"פ 

הרב עומר יוסף

פרשת לך לך

פרשת לך לך 1-2

הרב אוריאל אליהו

 

פרשת לך לך תש"פ

הרב עידו אלבה

פרשת לך לך תש"פ

הרב עומר יוסף

פרשת וירא

פרשת חיי שרה

פרשת חיי שרה – 1 

הרב אוריאל אליהו

פרשת חיי שרה תש"פ

הרב עידו אלבה

פרשת חיי שרה תש"פ

הרב עומר יוסף

פרשת תולדות

פרשת תולדות תש"פ 

הרב פנחס ויסנברג

פרשת תולדות תש"פ 

הרב עומר יוסף

פרשת ויצא

פרשת ויצא 1-2 

הרב אוריאל אליהו

פרשת ויצא 3 

הרב עומר יוסף