המאמרים שנכתבו בנושאים השייכים לתקופה

מאמרים אלו נכתבו ע"י בחורי ישיבה ות"ח מכל הארץ. מאמרים אלו נכתבו במסגרת 'תחרות מאמרים' שנערכה ע"י כולל ענב. מאמרים אלו עוסקים בנושאים הלכתיים שנידונו בתקופת 'נגיף הקורונה', וההשלכות ההלכתיות הנובעות מתקופה מורכבת ולא פשוטה זו.   אונס בשכירות פועלים – עוזיאל סגרון ביטול אירוע בתקופת הקורונה – אברהם פרידמן בעניין מנין חצירות המפריע לשכנים […]