פרשת וישב 1-4

וישב -1. הרב אוריאל אליהו. https://youtu.be/Qm4YdQ4sV2s וישב – 2. הרב אוריאל אליהו תשע"ט. מחמאות וזהירות מיחוד. https://youtu.be/nMv4hdl-G98 וישב – 3. הרב עומר יוסף תשע"ט. https://youtu.be/cd4Xe-T7HU0 וישב – 4. הרב עומר יוסף. בעניין החלומות. https://youtu.be/mThLLarl0O4