הרב שבח שולמן – פרשת וישב, מקץ וחנוכה

חנוכה – ראובן יהודה ויוסף בפרשת מקץ נקרא על כך שיוסף עלה לגדולה. נשאלת השאלה בזכות מי הוא עלה לגדולה? בזכות יהודה שיעץ למוכרו לישמעלים או בזכות ראובן שאמר להשליכו אל הבור? לכאורה ברור שעצת יהודה היא שהצילה את יוסף והעלתה אותו לגדולה. אך השאלה הנשאלת היא מדוע התורה משבחת את ראובן ולא את יהודה […]