הלכות גנבה וגזלה

יום רביעי – א אדר – ר"ח
א. אסור לגנוב, לגזול ולעשוק אפילו פחות משווה פרוטה. והוא איסור תורה ככתוב בפרשת קדושים "לא תגנובו". ואמרו חז"ל שרוב בני האדם נכשלים בגזל (ב"ב קסה), כיון שמורים היתר לעצמם לקחת דברים שאינם שייכים להם (רש"י שם).
ב. האיסור לגנוב הוא גם מחברות גדולות כגון חברות ביטוח, בנקים, קופות חולים, ביטוח לאומי. לפיכך, אדם שהגיש הצהרה שאינה נכונה והוציא ממון שלא כדין, עבר על איסור גזל. על כן צריך להיזהר שלא ליהנות מהטבות שאינו זכאי להן על פי כללי החברה (פתחי חושן, הלכות גזלה פרק א הערה א).

לע"נ בוגנים אסתר בת רחל

לע"נ אליהו אילן בן מרים ויעקב אסידו

לע"נ מרדכי בן משה גדליה

לע"נ רבי שלמה ידידיה בן יצחק

יום חמישי – ב אדר

א. האיסור לגזול הוא אפילו מגוי (שו"ע חו"מ שמח ב).
יש פוסקים שכותבים שהאיסור מהתורה, ויש שכתבו שהוא מדרבנן. אך מכל מקום אמרו רבותינו ז"ל שאין ברכה בכסף שגונבים מגויים, והגנב ירד מנכסיו (באר הגולה חו"מ סימן שמח), ומי שיחזיר כסף לגויים שטעו בחשבון יתעשר מאד (ספר חסידים סימן תתרעד).
ב. אם הגוי טועה, כגון שהחזיר לו עודף יותר ממה שהוא צריך, אין צורך להודיע לו שטעה, ומותר לקחת, כיון שטעות הגוי מותרת. ויש אומרים שאפילו מותר להטעותו לכתחילה, ובלבד שלא יוודע לו, כדי שלא יהיה חילול ה' (שו"ע חו"מ שמח ב בהגה).

לע"נ רנה בן חיים

לע"נ חיים בן יצחק

לע"נ אני חנה בת יוסף

לע"נ יצחק בן חיים

לע"נ לאה בת יעקב
לע"נ מאיר בן אברהם וגיטל

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *