יום רביעי ג שבט

  1. כשאדם הזיק לחברו, חייב לשלם את שווי הנזק ואינו מחויב לקנות חפץ חדש. כגון אם הזיק אופניים משומשות, אינו חייב לקנות לחברו אופניים חדשות אלא חייב לשלם את ערך האופניים המשומשות.

  2. במה דברים אמורים כשניתן להשיג חפץ דומה לזה שניזוק כשהוא משומש, אך אם אי אפשר להשיגו, והחבר ייאלץ לקנות חדש – חייב המזיק לקנות לניזק חדש (מנחת אשר ח"א סי' קיא).

וי"א שרק אם הזיק במזיד ישלם לו בגד חדש, וי"א שיעשו פשרה (בינת משפט ח"ד סי' קפז).לע"נ יצחק בן אילה והלן בת רחל

לע"נ רבי שלמה ידידיה בן יצחקיום חמישי ד שבט

  1. כתב הרמ"א (חו"מ שעח ט) – "בחורים הרוכבים לקראת חתן וכלה והזיקו זה את זה ממון חברו דרך שמחה ושחוק, וכן בשאר דבר שמחה, הואיל ונהגו כן, פטורים". כלומר כשמנהג המקום להתנהג בצורה מסוימת שיכולה לגרום היזק – המזיק פטור.

  2. כיוצא בזה, מי שבמשחק בכדור הזיק לחברו כשהתנגש בו או הזיק לכדור כשבעט בו בדרך רגילה, אך אם הפעולה היתה חריגה, יותר מהנהוג במשחק – יתחייב המזיק בנזק (שם ז).

 

לעילוי נשמת הרבנית קיטי ביטון בת רחל ויעקב

לע"נ רבי שלמה ידידיה בן יצחק

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *