יום רביעי – טו  טבת

   א.  פירות הפקר פטורים מתרומות ומעשרות, כגון הגדלים ביערות. פירות הגדלים בערים ובישובים, אם לא מטפלים בהם כלל, ומאפשרים לכל מי שרוצה לבוא וליטול ללא הגבלה (ישראלים וגויים, מעיר זו ומאחרת ,מעט והרבה, לאכילה או לאיבוד), הרי הם הפקר ומותרים ללא הפרשה. אך אם מטפלים בפירות או שמגבילים את נטילתם, יש להפריש ללא ברכה (רמב”ם תרומות ב יא, שו”ע יו”ד שלא טז-יז).

  ב.  פירות שאדם החליט להפקירם, אם הפקירם לפני גמר מלאכתם (ברוב הפירות גמר המלאכה הוא איסוף הפירות לתוך כלי), פטורים מהפרשה, אך אם הפקיר לאחר גמר המלאכה יש להפריש ללא ברכה.

 

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *