יום רביעי – ח אדר


א. הגנב והגזלן פסולים לעדות מרגע שגנבו עד שיעשו תשובה (שו"ע חו"מ לד ז). אבל החמסן והעובר על לא תחמוד לא נפסלים לעדות מדאורייתא אלא מדרבנן, כיוון שחושבים שזה מותר שהרי שילמו כסף. ואע"פ שזה אסור כמו שבארנו, אך מ"מ אינם עזי פנים באופן שיש לפסלם מעדות (שו"ע חו"מ לד יג).
ב. גם מי שגוזל מחרש שוטה וקטן מציאה שמצאו, עובר על גזל מדרבנן, אפילו שאינם ברי זכייה, וזו תקנת חז"ל כדי שלא יחטפו להם. וממון שבא לידם מירושה או מתנה הלוקח להם עובר על איסור גזל מדאורייתא (רמ"א שם).

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *