יום שני –  כה  כסלו – נר א' של חנוכה

  • אין לומר לאדם שקנה דבר מה, כמה הדבר שקנה גרוע כדי לא לצערו (כתובות יז.).
  • אך, אם הקונה יכול עוד לבטל את המקח, צריך לומר לו כדי שיוכל לדרוש את ביטול המקח, שהרי כאן אמירתו מועילה לחברו ולא רק  מצערת אותו (הלכות רכילות כלל ט ובבאר מים חיים ס"ק לד).

לזכות והצלחת התמים נעם פינחס פלד בן הרב אייל וצפרית

להצלחת קרן נטלי יוסף

לע"נ פנחס בן סולטנה

יום שלישי – כו  כסלו – נר ב' של חנוכה

  • המוכר לחברו במידה במשקל או במניין, וטעה בכל שהוא, נקנה המקח ומחזיר הטעות ואפילו אחר כמה שנים, שקניין בטעות הוא.

וכל מה שכתבנו לעיל שעד שישית יש מחילה, הכוונה היא אם היה מחיר גבוה יותר, אבל לא אם סכמו על מאה תפוחים ונתן לו תשעים ותשע (שו"ע חו"מ רלב א).

  • כל הנושא ונותן סתם, על מנהג המדינה הוא סומך (שם ו), לכן, אם לא התנו ביניהם אחרת ויש מחלוקת ביניהם, מנהג המדינה הוא הקובע.

למשל אם יש מום קטן בחפץ הנמכר, מבררים מה מנהג המדינה כשנמצא מום כזה, וכן כל כיוצא בזה.

 

לע"נ חנה איטח בת סולטנה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *