יום שישי – כט כסלו – נר ה' של חנוכה


א. אדם שתרם לצורך מסוים כגון ניתוח של מישהו בחו"ל, ולבסוף בא נדיב עשיר וכיסה את כל ההוצאות או שהחולה מת או הבריא, ולא נצרכו לכספו של הראשון יחזירו לתורם.
ואם רבים תרמו, שקשה להחזיר לכ"א מהתורמים, יעשו הגבאים עם הכסף מה שיראו לנכון (שו"ע יו"ד רנג ו-ז).
ב. אך אם השתמשו בתרומה לצורך שנתרמה בשבילו ונשאר חלק מהכסף הרי הוא של החולה, כמו שמצאנו במשנה (שקלים ב, ה) "מותר שבויים לשבויים מותר שבוי לאותו שבוי, מותר עניים לעניים מותר עני לאותו עני".
בכל מקרה רשאים הגבאים להשתמש במותר לצרכים אחרים אם רואים צורך שעה בכך (שם).

*לע"נ יהודית לאה בת מרדכי יהודה*

שבת – מקץ – ל כסלו – נר ו' של חנוכה


א. אדם הזכאי להנחה בהיותו חבר מועדון, מותר לו לקנות בהנחה ולתת לחברו, אך, אם חברותו במועדון מקנה לו זכות שימוש בהנחה וזכות זו מותנית וניתנת לשימושו הבלעדי הרי זה אסור להעבירה לאחר, כגון תוכנות מחשב הנמכרות בזול מאד לחברי הסתדרות המורים, וכן הדין ברכב חברה וכדומה.
ב. כמובן שאם החברה שנותנת את ההנחה מתירה לעובדיה להשתמש בזה לכל צורך שהוא גם לקנייה עבור מישהו אחר, הדבר מותר. והוא הדין לנהיגה על רכב של חברה או כל כיוצא בזה. נמצא שהטוב ביותר הוא לשאול את נותן הנחה, האם אפשר להשתמש בה לטובת אחרים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *