הלכות שומרים

יום חמישי – א ניסן – ר"ח

 

 

יום שישי – ב  ניסן

 

 

שבת – ויקרא – ג ניסן

 

 

ברכה והצלחה בכל שפע פרנסה והגשמה עצמית להודיה מימון

 

 

יום ראשון – ד  ניסן

 

 

יום שני –  ה  ניסן

 

 

לע"נ יוסף בן אירן סעידה ורחמים

 

 

יום שלישי – ו  ניסן

 

 

יום רביעי – ז  ניסן

 

 

להצלחת אלמוג דוד בן עדנה רחל

 

להצלחת אלעד יוסף בן טליה מזל

יום חמישי – ח  ניסן

 

יום שישי – ט  ניסן

לע"נ בתיה בת מלכה

שבת  – צו – שבת הגדול – י  ניסן

יום ראשון – יא  ניסן

 

יום שני –  יב  ניסן

להצלחת עומר יוסף ומשפחתו

יום שלישי – יג  ניסן

לרפואת ברכה בת לאה חנה

יום רביעי – יד  ניסן

כלומר שאם הנפקד מסר את הפיקדון ביד בני ביתו הגדולים, אין זה נחשב לפשיעה (שו"ע חו"מ רצא כא).

לע"נ יהושפט יחזקאל אמיתי

 

 

יום חמישי – טו  ניסן – חג הפסח

יום שישי – טז  ניסן – א' חוה"מ

אולם אם משתמש בו לדבר שאינו מוריד מערך הפקדון, חייב רק משעת שימוש ולא משעת הגבהה. ואינו מדין גזלן, שהרי לא מחסר ממנו כלום, אלא מדין שואל שלא מדעת, שמשתמש ללא רשות (שם).

לע"נ ויקטור מרדוק בן יוסף ומרים

שבת חוה"מ – יז  ניסן – ב' חוה"מ

יום ראשון – יח  ניסן – ג' חוה"מ

לע"נ ישעיה בן צבי אריה

לע"נ יצחק אייזיק בן משה חיים וחוה

יום שני –  יט  ניסן – ד' חוה"מ

אמנם השומר יכול להחזיר את הפיקדון למפקיד כשהגיע הזמן, אפילו בעיר אחרת (שם).

יום שלישי – כ  ניסן – ה' חוה"מ

 

 

לע"נ יצחק בן מאיר

 

 

יום רביעי – כא  ניסן – שביעי של פסח

 

 

יום חמישי – כב  ניסן – אסרו חג

נחלקו הפוסקים מה יהיה הדין כשנגנב ממנו באונס, כגון שהטמין את הפיקדון עמוק באדמה, ובאו גנבים ע"י מחילות וגנבו את הפיקדון, שגם אם היה שם לא היה יכול להציל, יש שמחייבים אלא אם כן היה שם בפועל ולא היה יכול להציל, ויש פוטרים מגניבה באונס (שם).

 

 

יום שישי – כג  ניסן

אמנם אם השומר עצמו הוליך הבהמה למקום שמצויות חיות טורפות או לסטים – אין זה אונס, וחייב (שם ו).

 

 

שבת – שמיני – כד  ניסן

 

 

להצלחת אריאל שלום יוסף ומשפחתו

 

 

יום ראשון – כה  ניסן

 

 

יום שני –  כו  ניסן

 

 

יום שלישי – כז  ניסן

 

 

יום רביעי – כח  ניסן

 

 

לע"נ עובדיה בן סאלם כהן

 

 

יום חמישי – כט  ניסן

 

 

יום שישי – ל  ניסן

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *