כיצד מכריז על מציאה

שאלה

המוצא אבדה שצריך להשיבה לבעליה:

תשובה

כיצד מכריז על המציאה

בשו"ע נפסק (חו"מ רסז ג) שהמוצא מציאה, מכריז עליה בבתי כנסיות ובבתי מדרשות.

טעם הדבר, שהרי כולם מגיעים לבתי כנסיות ובתי מדרשות ולכן ההכרזה במקומות אלו היא הדרך הטובה ביותר ליידע מספר רב של אנשים וכך הסיכוי גבוה שיימצא המאבד.

בזמננו, עדיין לא כולם מגיעים לבתי כנסיות ובתי מדרשות. כמו כן גם אין נהוג בזמננו להכריז במקומות אלו על אבדה, אלא תולים מודעות בכניסה, ובלוח המודעות, ושם מפרסמים על מציאת האבדה.

כאשר נמצאה האבדה בסביבת מגורי המוצא, כגון: ביישובים, מושבים וכדו', צריך המוצא לפרסם על מציאת האבדה ע"י מודעות באזור מציאת האבדה ובמקומות שרוב אנשי המקום מגיעים לשם, כגון: בתי כנסת (כפי עיקר התקנה), במכולת, בגנים ובמעונות וכיו"ב.

כמו כן ניתן לפרסם ע"י דואר אלקטרוני וכן ע"י "ווטסאפ" באזור מגוריו, וכך יפורסם הדבר לכל תושבי המקום או לכל הפחות לרובם הגדול.

כאשר נמצאה האבדה בעיר, צריך לפרסם מודעות באזור מציאת האבדה, ואין צורך ביותר מכך, וכל זה שהמוצא אינו גר במקום מציאת האבדה.

אך אם נמצאה האבדה בשכונה בה גר המוצא, עליו לפרסם בשכונת מגוריו במקומות שרוב תושבי השכונה יראו את המודעה, וכן בדרכים הנ"ל, לגבי המוצא בישוב, מושב וכיו"ב.

עד מתי מכריז

בזמן שהיו עולים לרגל, היה צריך המוצא להכריז ג' רגלים ברציפות ועוד שבעה ימים לאחר הרגל השלישי כדי שיספיק המאבד להגיע לביתו ג' ימים, לחפש בחפציו כדי לדעת אם אבד לו אותו החפץ ולחזור ג' ימים וביום השביעי יודיע למוצא שאבד לו החפץ וייתן סימנים. (רמבם גזלה ואבדה יג ח)

בזמננו, זמן ההכרזה והפרסום הוא עד שידעו רוב אנשי המקום שבו נמצאה האבדה.

לאחר מכן אין חיוב להמשיך ולפרסם. אולם ראוי לפרסם מדי פעם במשך זמן ארוך יותר, כדי שאולי ע"י כך יראה את הפרסום גם מי שעד עכשיו לא ראה את הפרסום, אך אינו חייב בכך.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *